Ταξινόμηση της ξυλουργικής αριθμητικής μηχανής ελέγχου ταινίας πριονίσματος

2021-03-15

Ταξινόμηση της ξυλουργικής αριθμητικής μηχανής ελέγχου ταινίας πριονίσματος

1. Παραβίαση μηχανικών οδηγιών, προειδοποίησης, προσοχής, πινακίδων και άλλων απαγορευμένων λειτουργιών.


2. Ο χειριστής εισέρχεται στην επικίνδυνη περιοχή με χέρια ή άλλα μέρη του σώματος κατά τη λειτουργία.

3. Ο χειριστής αφαιρεί τη διάταξη προστασίας ασφαλείας στο μηχάνημα κατά παράβαση των κανονισμών.

4. Πριν από τη λειτουργία, το πριονοκορδέλα δεν ελέγχθηκε προσεκτικά σύμφωνα με τους κανονισμούς και ο εξοπλισμός δεν ήταν σε καλή κατάσταση, γεγονός που προκάλεσε εύκολα μηχανικά ή προσωπικά ατυχήματα.

5. Ο χειριστής δεν συμμορφώθηκε αυστηρά με τις απαιτήσεις εξοπλισμού και τις απαιτήσεις διαδικασίας, υπερφόρτωση, χρήση υπερβολικής ταχύτητας.

6. Η χρήση ακατάλληλου ιμάντα πριονιού ή η απώλεια του ιμάντα πριονιού θα οδηγήσει σε κάταγμα του ιμάντα πριονιού και θα προκαλέσει ατυχήματα τραυματισμού. Το κενό μεταξύ του κλιπ πριονιού και της λεπίδας του πριονιού είναι πολύ μικρό για να καταστρέψει τη λεπίδα του πριονιού.

7. Παράβαση κανονισμών στη συντήρηση εξοπλισμού, ρύθμιση εργαλείου, αφαίρεση και επισκευή, αδυναμία διακοπής της παροχής ρεύματος και ανάρτηση πίνακα ανακοινώσεων στον διακόπτη εκκίνησης του εξοπλισμού.

8. Υπάρχουν καρφιά, βίδες κλπ στο ξύλο, ή το ξύλο που δεν είναι τελείως στεγνό σε επεξεργασία και κόλληση.

9. Η λεπίδα του πριονιού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά όπως απαιτείται.

10. Ο ιμάντας του πριονιού δεν έχει τεντωθεί σωστά όπως απαιτείται.

11. Η ρύθμιση της θέσης της κάρτας πριονιού δεν πληροί τις απαιτήσεις και η απόσταση μεταξύ της κάρτας πριονιού και του προς επεξεργασία ξύλου είναι πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή.

12. Το τραπέζι εργασίας με δυνατότητα ρύθμισης γωνίας δεν έχει ρυθμιστεί σε επίπεδο μετά την τελευταία χρήση.  • QR